info@hiros.nl +31 (0)6 14 1438 82
  • Nederlands
  • Pools
 • Stappenplan

  Nadat een claim is aangemeld, kansen zijn beoordeeld, een opdracht wordt aangeboden en aanvaard, voert uw advocaat onderhandelingen met verzekeraars en anderen en neemt rechtsmaatregelen namens individuen of gezamenlijke slachtoffers.

  Hiros richt zich op maximale schadevergoeding. Bij het inschakelen van derden overlegt Hiros zoveel mogelijk van tevoren met de cliënt en neemt de nodige zorgvuldigheid in acht.

  Schade regelen via Hiros

  Ieder schadeproces verloopt anders. Er valt wel een grote lijn in aan te brengen. Hierbij het meest voorkomende ‘stappenplan’:

  Stap 1 – Intake

  • Intake (Het eerste oriënterende telefonische gesprek van een half uur)
   • inventarisatie zaak, eerste globale haalbaarheidstoetsing
  • Huis- of kantoorbezoek (vervolg van de intake)
   • maken van werk-, prijs- en betalingsafspraken
   • (schriftelijke) vastlegging gemaakte afspraken
  • Verzamelen informatie over onder andere:
   • toedracht ongeval
   • benadeelde(n) en aan te spreken wederpartij(en)
   • letsel (globaal)
   • schadeposten (globaal)
   • verzekeringen
   • financieringsmogelijkheden kosten rechtsbijstand
  Stappenplan Hiros - Vaststellen aansprakelijkheid

  Stap 2 – Vaststellen aansprakelijkheid

  • Vaststellen aansprakelijkheid en causaliteit
   • aansprakelijkstelling verzenden (voor zover nodig, soms is de aansprakelijkheid al erkend)
   • afspraken over vervolgstappen, indien de aansprakelijkheid niet erkend wordt (nader overleg, naar de rechter of ..?)
  Stappenplan Hiros - Schaderegelen

  Stap 3 – Schaderegelen

  • Schaderegelen (minnelijk traject):
   • overleg met slachtoffer en met aansprakelijke wederpartij / verzekeraar over stappenplan (re-integratietraject, expertises, voorschotten tijdens schaderegeling, tijdsduur)
   • nadere inventarisatie van het letsel, de schadeposten en zo nodig verzamelen nader bewijs
   • vaststellen omvang letsel en causaal verband
   • berekenen omvang van de schade
   • overleg met de aansprakelijke partij of de verzekeraar over de schadevergoeding €…
   • vastleggen van de afspraken (minnelijke regeling) in een vaststellingsovereenkomst
  • Indien geen regeling tot stand komt, in overleg met cliënt:
   • Naar de rechter
   • Of starten van een mediation

  “Eerlijk zeggen, ik dacht het echt niet dat ik dat geld zou ontvangen, maar het is dus gelukt!”
  – Rafal (27) uitzendkracht

  Heeft u recht op schadevergoeding?

  Vul ons schadeformulier in en ontvang binnen 2 werkdagen een helder antwoord.
  Naar het schadeformulier
  Bel direct met Anna Zmuda.
  Op werkdagen tussen 09:00 en 18:00

  +31 (0)6 1414 38 82