info@hiros.nl +31 (0)6 14 1438 82
  • holenderski
  • polski
 • Plan działania

  Po zgłoszeniu roszczenia oraz ocenie szansy powodzenia, zlecenie zostanie przydzielone i przyjęte, a przydzielony adwokat będzie prowadził negocjacje z zakładem ubezpieczeniowym oraz innymi stronami i rozpocznie działania prawne w Państwa imieniu.

  Hiros koncentruje się na uzyskaniu maksymalnego odszkodowania. Angażując strony trzecie Hiros dokona z Klientem niezbędnych ustaleń i rozważy wszelkie możliwe aspekty prowadzenia sprawy.

  Uzyskanie odszkodowania przez Hiros

  Każdy proces odszkodowawczy przebiega inaczej. Można jednak przyjąć pewne wspólne zasady. Najczęściej spotykany „plan działania” przedstawia się następująco:

  Etap 1 – Rozmowa wstępna

  • Rozmowa wstępna (intake – to pierwsza orientacyjna rozmowa telefoniczna trwająca pół godziny)
   • inwentaryzacja sprawy, pierwsza całościowa analiza wykonalności
  • • Wizyta w domu albo w biurze (ciąg dalszy rozmowy wstępnej)
   • dokonanie ustaleń w zakresie pracy, ceny i płatności
   • (pisemne) sporządzenie uzgodnień
  • Zbieranie informacji między innymi na temat:
   • okoliczności wypadku
   • poszkodowanego(-ych) oraz stron(y) przeciwnej(-ych)
   • szkody (całościowo)
   • strat (całościowo)
   • ubezpieczenia
   • możliwości pokrycia kosztów pomocy prawnej
  Stappenplan Hiros - Vaststellen aansprakelijkheid

  Etap 2 – Ustalenie odpowiedzialności

  • Ustalenie odpowiedzialności i związku przyczynowego
   • Wysłanie pisma w sprawie stwierdzenia odpowiedzialności (o ile jest to konieczne, czasem odpowiedzialność jest już uznana)
   • uzgodnienia w sprawie kolejnych kroków, jeżeli odpowiedzialność nie została uznana (dalsze rozmowy, wszczęcie postępowania sądowego albo..?)
  Stappenplan Hiros - Schaderegelen

  Etap 3 – Rozpatrzenie szkody

  • Rozpatrzenie szkody (w drodze polubownej):
   • konsultacje z ofiarą i stroną przeciwną odpowiedzialną za szkodę / ubezpieczycielem na temat planu działania (projekt reintegracji, ekspertyzy, zaliczki w trakcie rozpatrywania szkody, czas trwania)
   • dalsza inwentaryzacja szkód, strat i w razie konieczności gromadzenie dalszych dowodów
   • ustalenie zakresu szkody i związku przyczynowego
   • obliczenie zakresu szkody
   • uzgodnienia ze stroną odpowiedzialną za szkodę albo ubezpieczycielem na temat wysokości odszkodowania
   • zapisanie uzgodnień (w drodze polubownej) w postaci umowy ugody
  • Jeżeli nie dojdzie do żadnych uzgodnień, w porozumieniu z klientem:
   • Wystąpienie do sądu
   • Albo rozpoczęcie mediacji

  “Szczerze mówiąc, naprawdę nie sądziłem, że dostanę pieniądze, ale się udało!”
  – Rafał (27), pracownik tymczasowy

  Czy przysługuje Państwu odszkodowanie?

  Proszę wypełnić formularz szkody, a w ciągu 2 dni roboczych otrzymają Państwo jasną odpowiedź.
  Przejdź do formularza szkody
  Zadzwoń bezpośrednio do Hiros Helpdesk.
  W dni robocze od 09:00 do 18:00.

  +31 (0)6 1414 38 82